Címlap Iskolánk Ökoiskola
Ökoiskola
FENNTARTHATÓSÁG PDF Nyomtatás E-mail
2024. július 15. hétfő, 10:45

Elismerések a fenntarthatóságra nevelés területén végzett munkáért

Amióta a környezeti problémák globális méreteket öltöttek, és amióta ezekkel napi szinten kell szembenézni, az emberiség ráébredt arra, hogy a környezetünk érték. Olyan érték, amit védenünk kell, ám védelmet nyújtani csak annak tudunk, amit ismerünk. Arról is ismereteket kell szereznünk és átadnunk, hogy miként tudjuk megőrizni az értéket. Ennek értelmében a fenntartható fejlődésre nevelés intézményünk oktató-nevelő munkájának alappillére. A területen végzett munka alapján a 2023-2024. tanévben iskolánk három elismerő címet is kiérdemelt:

Energiatudatos Iskola 2023

Ökoiskola

Állatbarát Középiskola


Módosítás dátuma: 2024. július 15. hétfő, 11:21
Bővebben...
 
Ökoiskolai programok, tevékenységek PDF Nyomtatás E-mail
2024. július 15. hétfő, 10:03

Ökoiskolai programok a 2023-2024. tanév második felében

Március 22. A víz világnapja

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti kincs. Ebben az évben e jelesnap mottója: Víz a békéért. Ennek tükrében ráirányítottuk tanulóink figyelmét arra, hogy a víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet. Ha kevés, ha szennyezett, ha nem fér hozzá mindenki egyenlően, mind-mind feszültséget kelthet közösségek vagy országok között. Mindannyian olyan világot szeretnénk, ahol mindenki békében élhet a másik mellett és ahol mindenki számára alapvető jog a tiszta vízhez való hozzáférés. A nap során a diákok általuk készített plakátok és szórólapok kihelyezésével, kvízfeladatok megoldásával, a közösségi terekben diavetítéssel hívták fel a figyelmet arra, hogy az éltető víz megóvása mindannyiunk feladata. A témában való elmélyülést segítette, hogy a diákok egy része látogatást tett a pápai Víztoronyba, ahol vezetéssel egybekötve tájékozódtak lakóhelyük vízkészleteinek állapotáról, az ivóvíz-szolgáltatásról.

Türr-napok

A Türr „komoly napon” a hagyományokhoz híven iskolánk öregdiákjai és meghívott előadók színvonalas előadásokkal bővítették diákjaink tudását. Az előadások és a kapcsolódó programok, tevékenységek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság és az egészségfejlesztés jegyében zajlottak. A Türr-napok második része a „vidám nap”, amikor a mozgásé volt a főszerep. A mozgásos tevékenységek által felhívtuk a diákok figyelmét arra, hogy a rendszeres sportolás minden életkorban az egészséges életmód fontos része, hangsúlyos szerepe van a betegségek megelőzésében és gyógyításában is, valamint jótékony hatással van az agyi kapacitásra és az idegrendszerre.

Megemlékezés a Föld napjáról

Magyarországon 1990 óta április 22-én emlékezünk meg lakóhelyünkről, a Földről. A 2024. évi megemlékezés fókuszába, így a természettudományos tanórák fókuszába a műanyagok kerültek. A mindent uraló műanyagok veszélyeztetik létünk alapját, az élővilág változatosságát, a biológiai sokféleséget. Létünk és környezetünk megóvása érdekében sorra vettük a megoldási lehetőségeket: építs közösséget, zöldítsd környezetedet, ültess fát, termelj haszonnövényeket,komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj közösen, ne vásárolj csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél friss hazait, egyél kevesebb állatit...

Pénz7 2024

Az anyagi tudatosság, a vállalkozói kedv megteremtése állt a tizedik alkalommal megszervezett Pénz7 elnevezésű pénzügyi és vállalkozói témahét középpontjában, melyhez iskolánk első alkalommal csatlakozott. A tanórákon rendhagyó feladatok, gyakorlatcentrikus kihívások várták a diákokat, mint például a Pénzfutam a Várkertben, mely során csapatokban GPS segítségével oldottak meg különböző, a pénzügyi tudatosságot fejlesztő feladatokat.

Digitális Témahét 2024

A szintén első alkalommal megszervezett témahét célja, hogy a digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia és innovatív pedagógiai módszerek terjesztésén keresztül fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját. Ennek megvalósítása érdekében az 5. G osztályos tanulók a robotika alapjaival ismerkedtek, a nagyobbak digitális tartalmakat (iskolai műsorok), prezentációkat készítettek, projektfeladatokat oldottak meg és megismerkedtek a mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőségekkel.

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2024

A Fenntarthatósági Témahét projektben idén ötödször vettünk részt. A 2024. április 22-26. között zajló témahét célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás, olyan veszélyek, amik fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A témahét kiemelt témái voltak: a levegő és élővilága, a szabadidő, a hulladék, körkörös gazdálkodás és tudatos fogyasztás. Ennek jegyében a témahét programjai:

Előadások:

  • Fenntarthatósági elvek és célok egy autóipari vállalat működésében - Somogyiné Szalai Edina, Reczetár János előadása, ASTOTEC
  • A levegő és élővilága: beporzóink - Schuszter János, méhész előadása
  • A levegő és élővilága: madarak - Szabó Patrik, madártani szakember előadása
  • Hulladék, körkörös gazdálkodás - Kanozsai Gábor előadása, Budapesti Közművek Zrt.
  • Fenntarthatóság, tudatos fogyasztás és élelmiszerpazarlás - Németh Bianka előadása, Egészségfejlesztési Iroda, Farkasgyepű
  • Digitális detox - Horváth Attiláné előadása, Egészségfejlesztési Iroda, Farkasgyepű

ÖKO – szabadulószoba – a témában elkötelezett diákok szervezésében

Szabadidő hasznos eltöltése - könyvtárlátogatás

Fenntarthatóságra nevelés a tanórákon – projektmunkák

Kerékpározás a tapolcafői vízbázisra – Baki Csaba, Pápai Vízmű Zrt., munkatársának előadása

Az ember szervezete és egészsége biológiaverseny 8. osztályosoknak

Az iskola udvarának zöldítése

Az ember szervezete és egészsége biológiaverseny

A 16 éves múltra visszatekintő, iskolánk szervezésében megvalósuló versenyt a vármegye és a környező iskolák 8. osztályos diákjai számára hirdettük meg, azzal a céllal, hogy a felkészülés során mélyedjenek el szervezetük felépítésébe, rejtelmes működésébe és egészségének megőrzésébe, a már kialakult betegségek gyógymódjaiba. Ezzel is szeretnénk ráirányítani a figyelmet az egészség megőrzését szolgáló prevenciós lehetőségekre, azok fontosságára. A verseny népszerűségét támasztja alá, hogy idén 26 tanuló vállalta a megmérettetést.

Eredmények:

1. Stuksza Tímea, Szent István Katolikus Általános Iskola, Pápa, felkészítő tanára: Tóthné Kőszegi Anita

2. Kopeczky Luca, Szent István Katolikus Általános Iskola, Pápa, felkészítő tanára: Tóthné Kőszegi Anita

3. Lövész Hunor, Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészítő tanára: Nagyné Horváth Erzsébet

A legeredményesebb Türrös diák: Kovács Lotti, felkészítő tanára: Fekete Gábor.

Állatvédelmi foglalkozások, állatasszisztált terápia

Minden tanévben a közösségi nevelés órák tanmenetében szerepelnek azok a tematikus órák, melyek keretében kiemelten foglalkozunk állatvédelmi kérdésekkel, mint például a felelős állattartás ismérvei, az ivartalanítás fontossága, az örökbefogadás.

Rendszeresen gyűjtünk adományt a helyi menhelynek, melyet a diákok visznek el a helyszínre.

Intézményünkben rendszeresen dolgozik két, tanúsítvánnyal rendelkező, vizsgázott terápiás kutya. Ebben a tanévben az 5.G. osztály vett rész osztálylégkört javító, állat asszisztált foglalkozáson a terápiás kutyák bevonásával. A lelkes kisdiákok kutyakekszet is készítettek segítőiknek, de jutott belőle a helyi menhely lakóinak is.

Megemlékezés a Madarak, fák napjáról

A Madarak és fák napja a Föld napjának testvérünnepe, mely célja, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Természettudományos órák keretében hangsúlyt helyeztünk a madarak és fák kapcsolatára, élőhelyeikre, a veszélyeztetett fajokra. Az iskola három tanulóból álló csapatának tagjai pedig a tanórákon, erdei iskolákban és természetjárás során szerzett tudásukat mérték össze a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által szervezett Madarak és Fák Napja Országos Versenyen, ahol eredményesen szerepeltek.

Nemzeti Tudósképző Akadémia - Szent-Györgyi Diák program

E tanévtől kezdődően iskolánk is csatlakozott a Nemzeti Tudósképző Akadémia Szent-Györgyi Diák programjához. A program rövid távú célja a természettudományok iránt kiemelten érdeklődő tanulók felkarolása, tudományos munkájuk támogatása, a tudós életpálya modell vonzóvá tétele, és hosszabb távon a fiatal kutatók Magyarországon tartása. A programban résztvevő diákok önálló ismeretfeldolgozás, csoportos előadások és ehhez kapcsolódó beszélgetések, laboratóriumi gyakorlatok, Skill-labor látogatása által bővítik ismereteiket, mélyítik tudásukat. A tavaszi időszak kiemelkedő programja volt a Nobel-díjasok és tehetséges diákok XXII. találkozója Szegeden, ahol három tanítványunk is részt vehetett. Az eseményre Brian Kobilka kémiai Nobel-díjas kutató mellett több neves tudós is ellátogatott. A Nemzeti Tudósképző Akadémia diákjai nem csak konferencián találkozhattak a szaktekintélyekkel, hanem beszélgethettek velük iskolai laborjaikban is.

Erdei iskola

Az 5. G és a 6. G osztály tanulói a tavaszi időszakban a Várkertben végeztek aktív, terepi tevékenységeket, melyeken keresztül megismerkedtek a szűkebb lakókörnyezetük élővilágával. A programok által tanulóinknak a tanulás és a megismerés új módjait, a sajátélményű tanulást, az interaktivitást, az érzéki tapasztalást van lehetősége kipróbálni. A természettudományos ismeretek bővítése mellett az erdei iskola programjai biztosították a szociális tanulás lehetőségét, a személyiség- és közösségfejlesztést is.

Kerékpártúrák, kenuzás, síelés, tanulmányút

A diákoknak és a családoknak szervezett programok - kerékpártúrák, bringásvándor (Döbrönte, Nagytevel, tapolcafői vízbázis, Balaton kerülése, Déli-Bakony), kenuzás (Szigetköz), síelés (Eplény), tanulmányút (Olaszország) – célja a közös mozgás örömén túl, az egészséges életmódra nevelés (egészségfejlesztés), a hazai és a határon túli környezet és természet megismerése, a környezettudatos szemlélet erősítése, a kerékpározást, mint alternatív közlekedési eszközt előnyben részesítők számának növelése.

Versenyek

dr. Árokszállásy Zoltán biológia és környezetvédelmi verseny – Király Sára Erzsébet 11. G osztályos tanuló az országos döntőben 6. helyezést ért el

OKTV – biológia – Király Sára Erzsébet 11. G osztályos tanuló a 2. fordulóba jutott

OKTV – földrajz – Eszes Patrik 12. A osztályos tanuló a 2. fordulóba jutott

Curie Kémia Emlékverseny – Balassa Ádám 7. G osztályos tanuló az országos döntőben 6. helyezést ért el

Semmelweis Egészségverseny – több iskolai csapat vett részt a versenyen, döntőbe nem jutottak. Király Eszter 12. A osztályos tanuló, több iskola tanulóiból álló csapat tagjaként a döntőben a 32. helyen végzett

Országos Állategészségügyi Verseny – a Stankovics Luca (12. A), Feczkó Réka (11. G) és Király Sára Erzsébet (11. G) alkotta csapat az első helyen jutott az országos döntőben, ahol a 2. helyet szerezték meg

Veszprém Vármegyei Biológia Tanulmányi verseny – Gecsei Emma Gabriella 11. G osztályos tanuló 1. helyezést, Király Sára Erzsébet 11. G osztályos tanuló 2. helyezést, Király Eszter 12. A osztályos tanuló 2. helyezést ért el

XVI. Energetikai Tanulmányi Verseny – Bencze Kitti, Mórocz Hanna,
Németh Dorottya Réka 12. G osztályos tanulók csapata 1. helyezést ért el, Kecskés Bence, Simon András 11. F osztályos és Szalai Kata 12. G osztályos tanulók csapata 6. helyezést, Czere András, Horváth András Bendegúz, Zábrák Máté 11. A osztályos tanulók csapata 7. helyezést, Császár Anna, Csillak Viktória, Farkas Fanni 11. A osztályos tanulók csapata 10. helyezést ért el

Opus Titánok energiatudatossági csapatverseny - Gáncs Janka Hanna, Szabó Dávid, Winhoffer Júlia 10. A osztályos tanulók csapata 2. helyezést ért el, Leimeiszter Ábel, Nagy Botond, Pethő Zsombor 10. A osztályos tanulók csapata 3. helyezést ért el

Az egyéb iskolai programok, rendezvények, kirándulások, és a mindennapi iskolai élet során is figyelembe vesszük, és nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti szempontok érvényesítésére.

Módosítás dátuma: 2024. július 15. hétfő, 10:30
 
Fenntarthatósági Témahét 2024 PDF Nyomtatás E-mail
2024. május 09. csütörtök, 09:43

A Fenntarthatósági Témahét 2024-ben április 22-26. között hazai és Kárpát-medencei iskolák részvételével került megrendezésre, amelyhez iskolánk ötödszöri résztvevőként csatlakozott.

A témahét célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között, a diákok figyelmének ráirányítása a globális felmelegedés, a vízhiány, a csökkenő energiakészlet, a klímaváltozás problémáira.

A témahéten zajló programok által is szeretnénk elérni, hogy a diákok ismerjék fel ezeknek a problémáknak jelentőségét, legyenek tudatában személyes érintettségüknek. A szemléletük, magatartásuk alakításával tudatosítjuk bennük azt, hogy egy kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelme érdekében. Az idei év kiemelt témái a levegő és élővilága, a szabadidő, a körforgásos gazdaság, a hulladék és a tudatos fogyasztás voltak, programjainkat e témák köré szerveztük.

alt


Módosítás dátuma: 2024. május 09. csütörtök, 11:42
Bővebben...
 
Színes ökoiskolai programok a tanév első felében PDF Nyomtatás E-mail
2024. március 06. szerda, 11:53

Papírgyűjtés

A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk jegyében szeptember 27-én ebben az évben is megszerveztük az őszi papírgyűjtést. Habár a közös tevékenység a csapat- és versenyszellem erősítéséhez is hozzájárul, fő célunk a környezettudatos gondolkodás elősegítése volt. A körforgásos gazdaságra való áttérés fontos momentuma, hogy diákjaink értsék a szelektív hulladékgyűjtés lényegét, tudják, hogy a kartonból újra kartonpapír, az újságból például papírtörlő vagy WC-papír készül. A gyűjtés nagyszerű eredménnyel zárult, diákjaink több mint 6 tonna papírt gyűjtöttek össze.Módosítás dátuma: 2024. március 06. szerda, 12:48
Bővebben...
 
Állatvédelem PDF Nyomtatás E-mail
2023. július 10. hétfő, 11:27

Elismerés az állatvédelem területén végzett oktató-nevelő munkáért

Az „Állatvédelem gyerekeknek” szerkesztőbizottsága az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi, Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának szakmai támogatásával pályázatot hirdetett meg középiskolák számára az „Állatbarát Középiskola 2023” és az „Év Állatvédő Középiskolája 2023” címekért. A pályázatra olyan középiskolák jelentkezhettek, akik a 2022/2023. tanévben kiemelkedően sokat tettek az állatvédelemért, és arra törekedtek, hogy beépítsék a felelős állattartást a nevelésbe változatos és kreatív programok segítségével. Iskolánkban ezek a foglalkozások, programok minden évben megvalósulnak, a téma központi helyen szerepel az oktató-nevelő munkánkban, így méltán nyerte el intézményünk mind a két címet.

https://www.facebook.com/papaimediacentrum/videos/6267461923343644

A pályázatot készítette:

Vargáné Hári Rita, intézményvezető-helyettes, és

Sütő Szilvia, iskolapszichológus, terápiás és segítőkutya kiképző

Módosítás dátuma: 2023. július 17. hétfő, 21:42
 
« ElsőElőző123KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 3


Joomla!. XHTML and CSS.